Wiele osób zastanawiających się nad założeniem fotowoltaiki w swoim domu rozważa wszystkie kwestie, które mogłyby wpłynąć na opłacalność tej decyzji. Brane są pod uwagę nie tylko koszty instalacji i wynajęcia ekipy, zajmującej się montażem paneli fotowoltaicznych. Równie ważną kwestią pozostają dalsze działania, takie jak utrzymanie instalacji czy rozliczenia z zakładem energetycznym. Jak na opłacalność fotowoltaiki mogłoby wpłynąć jej opodatkowanie?

Opodatkowanie fotowoltaiki w Polsce

Zgodnie z rozporządzeniem, które zostało przyjęte w 2019 r. instalacja fotowoltaiczna, bez względu na jej lokalizację, jest objęta 8% stawką podatku VAT. Zmieniło to do tej pory obowiązujące prawo. Zgodnie z nim, wspomniana stawka obowiązywała wyłącznie w przypadku instalacji zamontowanych na dachu budynku mieszkalnego (tego typu realizacje tworzymy np. w ramach montażu paneli fotowoltaicznych w Częstochowie). Jeśli panele fotowoltaiczne znajdowały się na gruncie, garażu czy altanie, wówczas podatek VAT wynosił 23%.

To jedna z form wsparcia rządu dla inwestycji w alternatywne źródła energii. I to sprzyjająca małym prosumentom, posiadającym instalacje o powierzchni do 300m2. Jest to więc propozycja skierowana właśnie do właścicieli domów jednorodzinnych. Czy to jednak nie pułapka?

Opodatkowanie fotowoltaiki na świecie

Niektórzy sądzą, że wsparcie ze strony rządu może obrócić się przeciwko prosumentom. Zakładają, że istnieje możliwość dokładania w późniejszym czasie innego rodzaju opodatkowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Takie rozwiązania pojawiają się w innych krajach, w tym państwach należących do Unii Europejskiej. Ale w większości przypadków dotyczą jedynie dużych instalacji, w tym farm fotowoltaicznych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że małe instalacje fotowoltaiczne nie mają tak dużego wpływu na wydajność zakładów energetycznych w Polsce. Zużycie prądu stale się zwiększa, a my posiadając panele fotowoltaiczne na własny użytek jedynie zaspokajamy swoje potrzeby energetyczne. Nie ma więc przesłanek ku temu, aby opodatkowanie mikroinstalacji przyniosło wymierne korzyści. Wydaje nam się, że prosumenci nie mają się obecnie czego obawiać.

A inwestycja w fotowoltaikę z pewnością zaprocentuje. Między innymi w postaci niższych rachunków za prąd i niezależności od stałych podwyżek na energię, co roku wprowadzanych przez zakłady energetyczne.