Wybór odpowiedniej działki pod farmę fotowoltaiczna to jedna z kluczowych kwestii dla tej inwestycji. Podczas jej zakupu należy wziąć pod uwagę kilka elementów. W tym artykule omówimy, jakie warunki musi spełniać farma fotowoltaiczna, aby była opłacalna i w ogóle mogła powstać. Przeczytajcie!

Farma fotowoltaiczna – jak duża musi być?

Instalacje fotowoltaiczne określane mianem farmy zajmują działki o powierzchni minimum 2 hektarów. Aby fotowoltaika przyniosła wymierne zyski, muszą też znajdować się na specjalnym obszarze. Co mamy na myśli? Przede wszystkim dobrze nasłonecznione tereny. W tych miejscach panele fotowoltaiczne są w stanie wchłonąć najwięcej promieni słonecznych, które później zostaną przetworzone w energię elektryczną. Duże znaczenie w tym kontekście ma też płaska i równa działka, oddalona od lasów czy zabudowań. W takim przypadku występuje mniejsze ryzyko tego, że dojdzie do zacienienia ogniw słonecznych i obniżenia wydajności systemu fotowoltaicznego.

Gdzie najlepiej zbudować farmę fotowoltaiczną?

Farma fotowoltaiczna musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 200 metrów od linii energetycznej. To jeden z wymogów umowy przyłączeniowej, która zakłada bliskie sąsiedztwo sieci o średnim napięciu.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie najlepszym miejscem na farmę fotowoltaiczną będą tereny rolne o niskiej wartości uprawowej. Jeśli jesteś w posiadaniu pola, na którym znajduje się gleba o IV lub niższej klasie, dobrym pomysłem na wykorzystanie potencjału tego terenu będzie właśnie inwestycja w fotowoltaikę.

Instalacja farmy fotowoltaicznej – wymogi prawne

Przed podjęciem decyzji o budowie farmy fotowoltaicznej musisz uwzględnić jeszcze to, jak daleko Twoja działka znajduje się od pasa ruchu drogowego. Ma to znaczenie w kontekście rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Może się okazać, że cała instalacja będzie musiała zostać „wsunięta” nieco w głąb działki.

Koniecznie skonsultuj też swoją inwestycję skonsultuj z urzędem gminy lub miasta. Sprawdź, jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren działki, na której postanowiłeś mieć swoją farmę fotowoltaiczną. Może się okazać, że gmina nie wyrazi zgodę na taką inwestycję. Coraz częściej jednak pozwolenia na farmy fotowoltaiczne spotykają się z pozytywnymi decyzjami. Są sposobem na zaprezentowanie tego, że w gminie dba się o środowisko naturalne. To może się przekładać na kolejne inwestycje, a Tobie pomoże w uzyskaniu pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Co więcej, jeśli Twój samorząd dysponuje odpowiednim budżetem, masz również szansę starać się o dofinansowanie na fotwoltaikę.