Instalacje fotowoltaiczne gwarantują nam niemalże darmową energię elektryczną. Z Zakładem Energetycznym wciąż trzeba się jednak jakoś rozliczać. Zwykle odbywa się to na podstawie faktury. Co powinna ona zawierać i czy na pewno widnieje na niej kwota 0,00 zł do zapłaty?

Faktura przy fotowoltaice – dane podstawowe

Jeśli posiadasz własną fotowoltaikę to na otrzymanej z Zakładu Energetycznego fakturze prosumenckiej z pewnością znajdziesz (oczywiście oprócz swoich danych osobowych oraz daty jej wystawienia) wskazanie grupy taryfowej, na podstawie której nastąpiło rozliczenie. W przypadku paneli montowanych na dachach domów jednorodzinnych jest to G11. Oprócz tego wskazuje się także moc instalacji oraz okres rozliczeniowy.

Rozliczenie energii wyprodukowanej i pobranej oraz współczynnik ilościowy

Kolejny ważny aspekt faktury za prąd przy fotowoltaice to rozliczenie energii elektrycznej. Każdy system działa w oparciu o licznik dwukierunkowy, który mierzy ilość wyprodukowanego prądu i jego nadmiaru przesłanego do sieci, a także odebranego od Zakładu Energetycznego. Kluczowe jest tutaj wskazanie współczynnika ilościowego – może on wynosić 0,7-0,8, co oznacza że 70-80 procent wygenerowanej energii możemy odebrać za darmo.

Magazyn i opłaty dystrybucyjne

Instalacja fotowoltaiczna jest w stanie wyprodukować różne ilości prądu, zależnie od pory roku. Latem wytwarza się nadmiar energii, przekazywany do Zakładu Energetycznego. Stanowi on nasz magazyn do momentu, gdy wykorzystamy jej w mniej słoneczne dni. Rozliczenie następuje w trybie rocznym i jeśli nie odbierzemy nadwyżki wygenerowanego prądu to ten przepadnie.

Właściciel paneli fotowoltaicznych nie ponosi kosztów związanych z magazynowaniem nadmiaru energii, ale musi wnieść opłaty stałe, takie jak:

  • przesyłowa,
  • jakościowa,
  • przejściowa,

a także abonament za czynności administracyjne i odczyt licznika.

Faktura za prąd przy fotowoltaice – koszty zmienne

Warto wspomnieć, że jeśli w danym miesiącu nasza fotwoltaika Częstochowa nie będzie w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości prądu, to na fakturze z Zakładu Energetycznego znajdzie się informacja o konieczności opłaty za pobraną z sieci energię elektryczną – o ile oczywiście nie ma możliwości pokrycia tego zapotrzebowania z nadwyżki wygenerowanej latem.