Każda instalacja fotowoltaiczna ma zakładaną moc. Zależy ona m.in. od powierzchni i liczby zamontowanych paneli fotowoltaicznych. Wskaźniki te bezpośrednio przekładają się na ilość wytwarzanego przez dany system prądu. Kiedy powstaje najwięcej energii?

Pory roku a instalacja fotowoltaiczna i jej wydajność

Fotowoltaika do wytworzenia prądu korzysta z promieni słonecznych. Te przetwarzane są na prąd, który zużywany jest na bieżąco lub wysyłany do zakładu energetycznego. Aż 80% przesłanej energii można później bezpłatnie odebrać. Przy dobrze dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej do potrzeb danego domu to zupełnie wystarczająco.

Przyjmuje się, że najlepszym momentem roku dla każdej fotowoltaiki jest okres od maja do września.

To właśnie wtedy dni są relatywnie długie. A pogoda pozwala na wytwarzanie największej ilości energii. W czerwcu, lipcu czy sierpniu dociera do nas najwięcej słońca, co pozwala tworzonym przez nas systemom, np. w ramach instalacji fotowoltaicznych w Częstochowie, pracować nawet po kilkanaście godzin dziennie. Jak wspomnieliśmy, wytworzona dzięki temu energia zostanie przesłana i wykorzystana dopiero wtedy, gdy będzie konieczne jej zużycie.

W jakich godzinach fotowoltaika wytwarza najwięcej energii?

Nasze obserwacje i doświadczenie pokazują, że „najaktywniejsze” godziny pracy instalacji fotowoltaicznej różnią się w zależności od pory roku. To zupełnie zrozumiałe i wynikające z pogody, którą mamy na naszej szerokości geograficznej. I tak, w zimie najwięcej prądu dzięki panelom fotowoltaicznym wytwarzanych jest od 10:00 do 14:00. To wówczas słońce świeci najmocniej. Natomiast latem okres wzmożonej intensywności działania instalacji fotowoltaicznej przypada od 9:00 do 17:00.

Warto jednak podkreślić, że dla wydajności fotowoltaiki znaczenie ma nie tylko pora dnia, ale ogólne warunki pogodowe. I nie zawsze musi być ciepło! Np. latem panele fotowoltaiczne polikrystaliczne, które wykazują się trochę słabszą odpornością na wysokie temperatury, działają lepiej w letnie dni, gdy jest wietrznie. Dzięki temu moduły mają niższą temperaturę, co wpływa na ich zwiększoną wydajność. Oprócz tego duże znaczenie ma oczywiście:

  • lokalizacja,
  • sposób montażu,
  • jakość zastosowanych komponentów.